Nu ook tepeltatoeages mogelijk in Ibiza door Mons Ink

 

Eén op de zeven vrouwen krijgt te maken met borstkanker in hun leven. Dit zijn alleen in Nederland al 200.000 vrouwen. Bij een borstreconstructie, die wordt uitgevoerd als deel van de behandeling, verliezen veel vrouwen hun hele tepel(s) of raken deze gedeeltelijk beschadigd. Een minder vaak voorkomend gevolg is dat na een borstverkleining de tepels van vorm zijn veranderd of dat er een wit litteken omheen zit. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om na een borstreconstructie/verkleining weer een mooie 3D tepel te creëren middels een tepelhof tatoeage (areola tattoo). Dit wordt vaak gedaan in een ziekenhuis door iemand met een opleiding huidtherapie en slechts een ééndaagse cursus tatoeëren, waardoor het resultaat vaak niet naar wens van de patiënt is. Door gebrek aan kennis en ervaring wordt er onvoldoende gelet op de esthetiek en vaak ontbreekt de creativiteit die nodig is voor dit belangrijke werk, waardoor het geen ‘echte’ tepel lijkt.

 

Respect, aandacht en ruime ervaring

 

Juist in dit soort beladen situaties, waar de terugkeer van de vrouwelijke waardigheid van het grootste belang is, is de zorgvuldigheid waarmee gewerkt wordt aan een zo realistisch mogelijk eindresultaat enorm belangrijk. Andries, met zijn ruime ervaring, weet dat en kan als geen ander een fijne en ontspannen sfeer creëren. Hoe goed de bedoelingen in een ziekenhuis ook zijn, bij Mons Ink staat de Vrouw weer voorop, in plaats van één van de vele patiënten te zijn. Het gaat erom dat een vrouw weer blij wordt van haar spiegelbeeld en dat zij zichzelf weer volledig Vrouw voelt. 

Andries Mons (Mons Ink) heeft door zijn jarenlange ervaring als kunstschilder een grote voorsprong in het tatoeëren van realistische tepels. Andries werkt vanuit respect en met volledige aandacht voor het beste resultaat. Hij werkt met de beste apparatuur en volgens de laatste hygiëneregels. Het esthetisch-creatieve aspect van de tatoeage is het allerbelangrijkst. Het moet er weer uit gaan zien alsof je een ‘echte’ tepel hebt.

 

De volgende quote van een klant verwoordt het perfect:

 

‘Nou, ik heb alweer naar mezelf staan staren in de spiegel hoor…. Ik werd betrapt door m’n zoon. Hij vond het eerst awkward dat ik mezelf stond te bekijken en toen begon hij te kijken….hij liep om me heen en weer terug alsof hij wat geks zag en zei “mam, ik zou zweren dat je ineens een tepelpuntje had gekregen maar aan de zijkant zie ik niets uitsteken maar van de voorkant ziet het er wel zo uit….wat gaaf gedaan! “ Nou! Een beter compliment kun je niet krijgen toch?’ 

 

Faciliteiten in Nederland en Ibiza

 

Mons Ink heeft een privé-studio in Nederland. Hierdoor is strikte privacy gewaarborgd en kun je iemand meenemen bij wie jij je het fijnst voelt. Daarnaast werkt Mons Ink sinds kort samen met één van de beste plastisch chirurgen op Ibiza (Spanje). Dr. Galvez Rabadan heeft een kliniek in San Jordi op Ibiza. Ook hier levert Mons Ink de beste areola tattoo-service voor vrouwen die borstkanker hebben overleefd. Net zoals in Nederland doet hij dat ook hier in een fijne omgeving, voel je je geen patiënt en krijg je de volledige aandacht met het beste resultaat.

 

We zijn trots dat we op Ibiza nu ook tepel-tattoos kunnen creëren. Een mooie uitbreiding, zodat we nog veel meer vrouwen kunnen helpen zich weer volledig vrouw te voelen!

 

Wil je informatie over een tepeltatoeage of wil je een afspraak maken, in Nederland of op Ibiza…

 

Mons Ink’s nipple tattoos in Ibiza!

 

One in seven women will develop breast cancer at some point during her lifetime. That is 200,000 women in The Netherlands alone. Breast reconstructions, which are a part of the treatment, often result in the damage or even complete loss of a woman’s nipple. Slightly less common is for a breast reduction to result in an altered nipple or for the nipple to be surrounded by a white scar. Fortunately, it is possible to create a very realistic 3D nipple after a breast reconstruction or reduction, an areola tattoo. These areola tattoos are often performed in the hospital by somebody with a skin therapy education and a one day course in tattooing. More often than not, the result is unsatisfactory to the patient. Lack of knowledge and experience results in insufficient attention to aesthetics. Additionally, creativity is often lacking in this important work, so that the end result is far from realistic looking. 

 

Respect, focus and extensive experience

 

Attention to detail is essential when working towards an end result that is as realistic looking as possible. Quite often, a woman will be searching to regain her female dignity after having endured a physically and emotionally draining procedure. Andries realises this and, due to his extensive experience, he is able to create an easygoing and relaxing environment. As good as the intentions are at the hospital, the woman is no longer one of many patients when she arrives at Mons Ink. Her femininity and being happy with her mirror image, is what is key now.

 

Andries Mons (Mons Ink) is an experienced painter of art and this gives him a huge advantage when tattooing realistic looking nipples. Andries is respectful and fully focussed on obtaining the very best result possible. He uses the most sophisticated equipment and works according to the very latest hygiene codes. To Andries, the aesthetic and creative aspect of the tattoo is essential. The end result should be near to indistinguishable from a real nipple.

 

The following quote from a client says it all:

 

“Well, I have been staring at myself in the mirror again… I was caught out by my son. Initially, he felt awkward about me staring at myself but then he started to really look as well… He walked around me and did an about-face as if he saw something strange. He said ‘Mum, I could have sworn I saw your nipple point forward, but looking from the side I cannot see anything protruding. It does look as if it would, seen from the front… What an awesome job!’. Well, could you wish for a better compliment than that? I know I can’t!”

 

Facilities in The Netherlands and in Ibiza

 

Mons Ink has his own private studio in The Netherlands. Your privacy is ensured and you are welcome to bring somebody with you to make you feel more at ease. Additionally, Mons Ink has recently started a collaboration with one of the best plastic surgeons in Ibiza (Spain). Dr Galvez Rabadan has a clinic in San Jordi, in Ibiza. Here too, Mons Ink provides women who survived breast cancer with an opportunity to obtain the best areola tattoo available. Similar to the situation in The Netherlands, the environment in Ibiza is relaxed and comfortable, so that you do not have to feel like a patient. You will get Andries’ full attention and so, the very best result.

 

We are proud to be able to create nipple tattoos in Ibiza now as well as in The Netherlands. 

A fantastic extension which enables us to help more women feel like a complete woman again!

 

Would you like more information about a nipple tattoo or would you like to book an appointment in The Netherlands or in Ibiza…